M E N U

   H o m e

G r a d    K l j u č
   Ključ danas
   Historija grada
   Geografski položaj
   Infrastruktura
   Stanovništvo
   Ključke razglednice

Z a b a v a
   Ključ Caffe
   C   h   a   t
   F o r u m

G a l e r i j a
   Foto album Ključa
   Stari grad
   Ključ ljeta 2004
   Ključ noću
   Ključke ljepote
   Regata   2004
   Skokovi 2004
   Teferič na Sani
   Zima u Ključu
   Ključ Info Team 2004

Radio  Ključ
   Naš radio
   Programska šema
   Cjenovnik reklama
   Tehnička podrška

R a z n o
   Šarena stranica
   Poznati Ključani
   Ključki adresar
   Ključani u svijetu
   Linkovi
   Važniji telefoni
   Imenik organizacija
   Poslovni imenik
   Knjiga gostiju

     
   Ključ Info Team

Naši saradnici
   Filips Web Design
   Free BiH
   Ključ Home Page
   MSŠ Omer FILIPOVIĆ
Ključ Info Team

Sulejman FILIPOVIĆ - CUNI 
Eldar ŠEHIĆ - ŠANER
Alija KIŠEVIĆ - ČIKO  
Vernes MUSLIMOVIĆ - VESO
       

F o t o - a l b u m
Ključ u zimskom perioduU toku ove zime, koja je za razliku od nekih ranije, obilovala snježnim padavinama, pokušali smo da iz naše kolekcije odaberemo nekoliko fotografija koje su snimljenje u tom periodu godine. U periodu kad naš grad nimalo ne liči na onaj iz ljetnih mjeseci. Kao i sama priroda nalazi se u zimskom snu a sa početkom proljeća sve u njemu oživi i vraća se u normalan život.
Fotografije koje vidite snimili su članovi našeg
Ključ Info Team- a kao i vrijedni saradnici braca Bender. Pozivamo i vas da nam pošaljete vaše fotografije da upotpunimo ovaj album , na naš
E-MAIL


 
           
FOTO
GALERIJA

FOTO
Copyright by Filips Web Design & Ključ Info Team - 2004.                All rights reserved.    Powered by freebih.com network