M E N U
      BOOKMARK SITE     
   H o m e

G r a d    K l j u č
   Ključ danas
   Historija grada
   Geografski položaj
   Infrastruktura
   Stanovništvo
   Ključke razglednice

Z a b a v a
   Ključ Caffe
   C   h   a   t
   F o r u m

G a l e r i j a
   Foto album Ključa
   Stari grad
   Ključ ljeta 2004
   Ključ noću
   Ključke ljepote
   Regata   2004
   Skokovi 2004
   Teferič na Sani
   Zima u Ključu
   Ključ Info Team 2004

Radio  Ključ
   Naš radio
   Programska šema
   Cjenovnik reklama
   Tehnička podrška

R a z n o
   Vaša pisma
   Poznati Ključani
   Ključki adresar
   Ključani u svijetu
   Linkovi
   Važniji telefoni
   Imenik organizacija
   Poslovni imenik
   Knjiga gostiju

     
   A  r  h  i  v  a

     
   Ključ Info Team

Naši saradnici
   Filips Web Design
   Free BiH
   Ključ Home Page
   MSŠ Omer FILIPOVIĆ
Ključ Info Team

Sulejman FILIPOVIĆ - CUNI 
Eldar ŠEHIĆ - ŠANER
Alija KIŠEVIĆ - ČIKO  
Vernes MUSLIMOVIĆ - VESOJ A N U A R     2 0 1 3


Devet godina nakon ukidanja Općinskog suda
Ključ dobija odjeljenje suda


 
      Proteklog petka (25.01.2013) je u Službenim novinama FBiH objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u FBiH kojim je između ostalog propisano osnivanje odjeljenja Općinskog suda Sanski Most u Ključu koje će u skladu sa Zakonom o sudovima u punom kapacitetu izvršavati poslove iz svoje nadležnosti.
      Jednostavnije rečeno devet godina nakon ukidanja Općinskog suda u Ključu građani sa područja ove općine ponovo će svoja lična prava moći ostvarivati u Ključu kao što su to mogli sve do ukidanja Općinskog suda 2003. godine.
     Početak rada suda u Ključu sada ovisi o kantonalnim vlastima koje trebaju obezbijediti uslove odnosno potrebna sredstva kako bi sud u Ključu otpočeo sa radom. Zalaganjem Općinskog načelnika Nedžada Zukanovića i njegove administracije te uspješnog vraćanja i ponovne uspostave odjeljenja policije u Sanici, te vraćanja odjeljenja suda u općini Ključ se ponovo uspostavljaju ustanove koje jedan grad čine gradom.

Ključ, 28. januar 2013.

Prilog:  mojUSK    Počelo drugo polugodište


 
      Počelo drugo polugodište Jutros je u svim osnovnim i srednjim školama na području naše općine počelo drugo polugodište školske 2012-2013.
      Učenicima je raspust trajao mjesec dana od 28. decembra a vjerujemo kako su učenici dovoljno odmorni, puni samopouzdanja i željni usvajanja novih znanja.
     Naše škole spremno su dočekale nastavak obrazovnog procesa u drugom polugodištu.

Ključ, 28. januar 2013.Nakon jedanaest godina
Vraćeno odjeljenje policije u Sanici


      Nakon jedanaest godina u petak je u Sanici otvoreno odjeljenje policije koje je prestalo sa radom na inicijativu IPTF-a 2002. godine. Policijsko odjeljenje je na prigodnoj svečanosti otvorio ministar unutrašnjih poslova Unsko- sanskog kantona Šefik Smlatić, a činu otvaranja prisustvovao je i načelnik Općine Ključ Nedžad Zukanović, komesar policije Unsko- sanskog kantona Marijan Šimić, te ostali brojni gosti iz javnog društvenog i političkog života kao i mještani Sanice.


      - Ponosam sam zato što su se počele vraćati one institucije koje su nekad bile u našem gradu i drago mi je da je poslije 11 godina vraćeno odjeljenje u Sanici. Mislim da je ono od značaja za ovaj kraj iz sigurnosnog razloga i mislim da ovakve i slične postupke Ministarstvo treba da radi i proširuje svoje aktivnosti na bezbjednosti građana kako u saobraćaju tako i u drugim vidovima bezbjednosti. Ono što bih poručio Vladi USK i ovom Ministarstvu da trebaju više da se pobrinu za materijalno tehnička sredstva, uređenost prostorija, mislim da Vlada na tome treba da poradi i Vlada mora obezbjediti bolje uslove policijskim stanicama. Poznato je da su njihova vozila u katastrofalno lošem stanju, mislim da moraju bolje obnoviti vozni park i izdvojiti više sredstava za Ministarstvo untrašnjih poslova tj. za policijske stanice, policijske uprave – kazao je općinski načelnik prof. Nedžad Zukanović.
      - Kao Ministar unutrašnjih poslova zatekao sam niz nelogičnosti koje su rezultat prakse uvedene od strane IPTF-a i određenih međunarodnih institucija a one se odnose na to da su oni nekim svojim procjenama išli na ukidanje policijskih odjeljenja u mjensim zajednicama koje su toliko velike da se to nikad nije smjelo učiniti. Takav primjer smo imali i u Pećigradu i kada smo odlučili da izvršimo reformu policije ona je podrzumijevala neizostvano povratak policijskog odjeljenja u Pećigradu i Sanici. Mi smo u ovom periodu stvorili uvjete i osigurali da danas napokon nakon 10 punih godina vratimo policijsko odjeljenje koje će činiti osam policajaca plus komandir i koji će biti u stanju da u punom kapacitetu i da svim zadacima odgovore i da ovim građanima budu na usluzi na način da im osiguravaju sve što je potrebno i da građani imaju miran san. A od građana očekujem da oni budu dio policije i da joj pomažu da bi taj interaktivni odnos između građana i policije dao rezultat i da djeca budu sigurna dok igraju lopte ili dok idu u školu ili se vraćaju iz škole” – izjavio je ministar Šefik Smlatić.

Ključ, 25. januar 2013.

Prilog:  media-kljuc     
Osnovano udruženje ljubitelja prirode

  
      U četvrtak je u Ključu održana osnivačka skupština udruženja ljubitelja prirode. Novoformirano udruženje nosiće naziv Udruženje ljubitelji prirode Eko sport a područje djelovanja udruženja je cijeli kanton a svi su dobrodošli u novoformirano udruženje. Na skupštini je usvojen statut udruženja i izabrana su upravna tijela. Za predsjednika Udruženja i predsjednika upravnog odbora izabran je Džemal Šabić a za njegovog zamjenika Senija Avdić. Za ovo udruženje u narednim danima slijedi sudska registracija.
     U okviru udruženja djelovaće više klubova ekološki, planinarski i sportsko rekreacioni s ciljem promovisanja, zaštite, očuvanja i razvoja prirodno-historijske baštine.

 Općinski načelnik posjetio JKP ”RAD”


      Općinski načelnik prof. Nedžad Zukanović sa svojim saradnicima, uposlenicima organa uprave, posjetio je Javno komunalno preduzeće Rad i sastao se sa tamošnjom upravom i predstavnicima uposlenika.
     Posjeta je imala za cilj kako bi se sagledala što realnija situacija u preduzećima koima je općina Ključ osnivač i da se upozna sa njihovim problemima kao i očekivanjima.


      Obilazak javnih preduzeća bio je upravo i jedan od zaključaka sa prvog sastanka Načelnika Zukanovića i direktora javnih ustanova a ova posjeta je početak realizacije istog. Upravo ovakve posjete kao i redovno održavanje sastanaka predstavnika organa vlasti sa direktorima javnih preduzeća jedan su od načina pomoći u efikasnijem radu i otklanjanju određenih problema spomenuto je između ostalog tokom sastanka.

Ključ, 23. decembar 2012.

Prilog:  media-kljuc    

 
   U četvrtak (24.1.’13.) će se u našem gradu održati prezentacija mogućnosti podrške poduzetništvu, malom i srednjem biznisu kroz programe Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i projekta ”Poboljšanje pristupa malih i srednjih preduzeća financijskim sredstvima putem Fondacije Odraz”.

Prezentaciju organizuje općinski načelnik općine Ključ u saradnji sa Udruženjem obrtnika općine Ključ, fonadcijom Odraz i predstavnicima Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Ova prezentacija održaće se u četvrtak u sali općinskog vijeća sa početkom u 16 sati.
 U Ključu održana sjednica IO Nogometnog saveza USK
Najveći problem financijska situacija


      U ponedjeljak je u Ključu održana 5. redovna sjednica Izvršnog odbora Nogometnog saveza Unsko-sanskog kantona. Ovo je po prvi put da se sjednice održavaju i u drugim gradovima kantona, pored Bihaća a ova buduća praksa nove fudbalske vlade Kantona naišla je na pozitivne kritike.


      Ovoj sjednici, pored članova izvršnog odbora, prisustvovao je i općinski načelnik Nedžad Zukanović te gosti iz Nogometnog/fudbalskog saveza Federacije BiH, potpredsjednik Irfan Durić, generalni sekretar Eldin Baković i Anto Miličević sekretar za takmičenje. Dnevni red sjednice izvršnog odbora sastojao se od sedam tačaka a jedna od njih bila je posvećena aktuelnoj problematici u tri ključka nogometna kluba. Najistaknutiji problemi vezani su za financijsku situaciju, finansiranje klubova kao i finansiranje sudija tokom takmičarske sezone naveli su predsjednici klubova Sanice Bajera i Ključa.
      Pored predsjednika klubova Babovića, Salihovića i Vučkića sjednici su prisustvovali i predstavnici Sportskog saveza općine Ključ te fudbalski radnici, treneri i igrači iz naših klubova. Izvršni odbor na čelu sa predsjednikom Amirom Hadžićem iskazali su svoje opredjeljenje za ulaganje i razvoj omladinskog sporta kao i poboljšanje u organizovanju nogometa u našem Kantonu.

Ključ, 22. decembar 2012.

Prilog:  media-kljuc    JKP “Rad” počeo sa uvođenjem selektiranog odlaganja otpada
Kontejneri za papir, karton i papirnu ambalažu


      Javno komunalno preduzeće ”Rad” d.o.o. Ključ i kantonalno Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline su uspješno okončali projekat "Prvi eko otoci u Ključu 2012". Projekat je financiran iz namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za 2012. godinu. Nabavljeno je trideset kontejnera za papir, plastiku i komunalni otpad koji će biti postavljeni na deset različitih lokacija. Ovih prvih deset eko otoka na području općine Ključ je početak uvođenja selektiranog sakupljanja otpada i prvi korak ka smanjenju količina otpada koje budu trajno odložene na gradskoj deponiji otpada. Bez uvođenja reciklaže u svakodnevni život nemoguće je zamisliti bilo kakav cjelovit sistem upravljanja otpadom.
 
      Reciklaža je izdvajanje materijala iz otpada te njegova ponovna upotreba. Uključuje skupljanje, izdvaja- nje, preradu, marketing i izradu novog proizvoda ili materijala iz iskorištenih stvari i materijala. Veoma je važno najprije odvojiti otpad prema vrstama otpada. Mnoge otpadne tvari mogu se ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene. Izgradnjom ovih prvih eko otoka smo obezbijedili uslove za selektirano sakupljanje otpada u našem gradu.
      Opći cilj ovog projekta je jačanje ekološke svijesti građana, očuvanje okoliša, zaštita prirode i promovisanje održivog razvoja svoje sredine. Želimo mobilisati stanovništvo na odvojeno odlaganje otpada, ojačati svijest i podići nivo odgovornosti stanovništva o savjesnom odnosu prema okolišu i ukazati na negativan uticaj nepravilno odloženog otpada po okoliš i zdravlje ljudi te iskoristiti otpadni materijal kao sirovinu za preradu.
      Specifični cilj ovog projekta je stvoriti mogućnosti smanjenja količina otpada koje se trajno i nepovratno odlažu na gradsku deponiju otpada, odvojenim sakupljanjem korisnog otpada na mjestu nastanka (papir, karton, plastika i plastična ambalaža) te njegovo iskorištenje i pretvoriti ga u sekundarnu sirovinu.
      Očekujemo da ćemo ovim projektom ojačati svijesti građana i pružiti priliku stanovništvu da pravilno odlaže otpad u otvorene kontejnere i da će povećanjem broja kontejnera biti manje bačenog otpada u prirodu. Očekujemo očuvati prirodu i zaštititi je od nepravilnog odlaganja otpada. Imaćemo čistija šetališta, rijeke i potoke. Sačuvaćemo floru i faunu a i nama ljudima obezbjediti čistiji zrak koji dišemo i vodu koju pijemo.
      Molimo građane da se pridržavaju odlaganja otpada po vrstama otpada kako je predviđeno i naznačeno na kontejnerima.
      Plavi su kontejneri za papir, karton i papirnu ambalažu. Žuti kontejneri su za plastiku i plastičnu ambalažu a sav ostali otpad ide u zeleni kontejner – navodi se u obavijesti Javnog komunalnog preduzeća ”Rad” Ključ.

Ključ, 21. januar 2013.

Prilog:  media-kljuc.ba     
Vodostaj rijeka u porastu

        Iako je veći dio našeg kantona zahvatilo snježno nevrijeme, koje u nekim gradovima graniči sa stanjem elementarne nepogode, snijeg je ovoga puta zaobišao općinu Ključ.
        Vrijeme u ovoj općini oblačno sa povremenom ledenom kišom, ali snježnih padavina za sada nema tako da su svi putni pravci prohodni.
        Vodostaj Sane je u blagom porastu, a Sanica se na pojedinim mjestima duž svoga toka izlila, međutim trenutno ne ugrožava ljudska dobra, kazano nam je u općinskoj službi Civilne zaštite.

 
     
   Bosna i Hercegovina
Federacija BiH
Unsko - sanski kanton
OPĆINA KLJUČ
OPĆINSKI NAČELNIK
   Bosnia and Herzegovina
Federation of BiH
Una - Sana canton
MUNICIPALITY OF KLJUC
MAYOR OF MUNICIPALITY

Služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne,
imovinsko-pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina

Broj: 05-49-31/13
Datum, 11.01.2013.godine

MEDIA-KLJUČ, KLJUČ.BA i MOJ USK.BA

PREDMET: OBAVIJEST, dostavlja se

Općinski načelnik općine Ključ raspisao je Javni poziv za izdavanje u zakup, putem pribavljanja pismenih ponuda, fabričke hala sa ekonomskim dvorištem u Ključu u ul. Hanlovska bb, a koje se vode na:

-k.č. 1166/1, Hanilovića njiva, privredna zgrada površine 2543 m2,
        Ekonomsko dvorište površine 640 m2,
        Dvorišna zgrada površine 19 m2,
-k.č.1166/2, Hanilovića bara, privredna zgrada površine 394 m2,
-k.č.1166/3, Hanilovića bara, ekonomsko dvorište 586 m2,
-k.č.1167, Bara privredna zgrada površine 95 m2,
        Ekonomsko dvorište površine 2599 m2,
-k.č.1168, Obarak, livada površine 1366 m2,
u ukupnoj površini od 8233 m2, upisanih u PL-174 KO Ključ I sa dijelom od 1/1 na ime Općine Ključ.

        Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica iz Bosne i Hercegovine, a rok za prijavu je 30.01.2013.godine do 15,00 časova.
        Javni poziv objavljen je putem Radio Ključa i Oglasnih ploča općine Ključ. Sve informacije vezane za zakup privrednog objekta mogu se dobiti kod Službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina općine Ključ ili na telefon broj: 037-661-100 lokal 111 ili 037-661-124.

PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA
POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA      
Kapetanović Nermin  


 U Kamičku predstavljen projekt
”Fontana gradova BiH sa zdencem želja”


      U Mjesnoj zajednici Kamičak predstavljen je projekat ”Fontane gradova Bosne i Hercegovine sa zdencem želja”. Ideja ovog projekta proistekla je od samoukog umjetnika Safeta Fatkića iz Gate kod Bihaća. Projekat u ključkoj općini sprovodila Nevladina organizacija Bedem iz Kamička a isti bi se tbi rebao realizirati i u svim gradovima u BiH. U ovom projektu radi se o izgradnji jedne monumentalne skulpture koja je kovana od najkvalitetnijeg inoxa na tradicionalni Bosanski način od strane idejnog tvorca kovača i pjesnika Safeta Fatkića.
 
      Projekat je zamišljen na način da identična fontana sa zdencem želja bude postavljena u svakoj općini Bosne i Hercegovine pored koje bi se održavale razlicite tradicijske manifestacije i priredbe. Predstavnici Općine Ključ i Savjeta mjesne zajednice Kamičak pozdravili su ovu ideju i obećali pomoći koliko budu mogli u realizaciji projekta. Trenutno je pred pokretačima ove ideje način iznalaženja sredstava u budućem periodu kako bi se projekat i realizovao.

Ključ, 11. januar 2013.

Prilog:  media-kljuc.ba     

GOSTI EMISIJE "U FOKUSU"
NAČELNICI OPĆINA BIHAĆ, CAZIN, KLJUČ I BOSANSKI PETROVAC

      U prvom ovogodišnjem izdanju emisije „U fokusu“ govorimo o aktuelnoj situaciji u nekim od općina Unsko-sanskog kantona, realizovanim i nerealizovanim projektima i planskim projekcijama za 2013.godinu
      Gosti emisije su: Emdžad Galijašević, načelnik Općine Bihać, Nermin Ogrešević, načelnik Općine Cazin, Nedžad Zukanović, načelnik Općine Ključ i Zlatko Hujić, načelnik Općine Bosanski Petrovac.
 

 
DA BI SE VRATITLI OPET NA ARHIVU KLIKNITE OVDJE

 

Copyright by Filips Web Design & Kljuè Info Team - 2004.         -->        All rights reserved.    Powered by freebih.com network