M E N U

   H o m e

G r a d    K l j u č
   Ključ danas
   Historija grada
   Geografski položaj
   Infrastruktura
   Stanovništvo
   Ključke razglednice

Z a b a v a
   Ključ Caffe
   C   h   a   t
   F o r u m

G a l e r i j a
   Foto album Ključa
   Stari grad
   Ključ ljeta 2004
   Ključ noću
   Ključke ljepote
   Regata   2004
   Skokovi 2004
   Teferič na Sani
   Ključ Info Team 2004

Radio  Ključ
   Naš radio
   Programska šema
   Cjenovnik reklama
   Tehnička podrška

R a z n o
   Šarena stranica
   Poznati Ključani
   Ključki adresar
   Ključani u svijetu
   Linkovi
   Važniji telefoni
   Imenik organizacija
   Poslovni imenik
   Knjiga gostiju

     
   A  r  h  i  v  a

     
   Ključ Info Team

Naši saradnici
   Filips Web Design
   Free BiH
   Ključ Home Page
   MSŠ Omer FILIPOVIĆ
Ključ Info Team

Sulejman FILIPOVIĆ - CUNI 
Eldar ŠEHIĆ - ŠANER
Alija KIŠEVIĆ - ČIKO  
Vernes MUSLIMOVIĆ - VESOM A R T    2 0 0 8


   Ključ, 27  mart 2008


Razbojnici iz komšiluka ?

Uhapšeni dvojica muškaraca i dvije žene koji su sa područja općine Ključ, nezvanično iz sela Kamičak

      U naselju Donje Krasulje prekjučer oko 9.30 sati dvije nepoznate osobe izvršile su razbojništvo nad penzionerom Omerom Kazićem (74). Razbojnici su Kazića zatekli u dvorištu kuće i počeli ga udarati šakama, kao i pištoljem, nakon čega su ga unijeli u kuću, tražeći od njega da im preda novac.

 

Sprovođenje uhapšenih u Policijsku stanicu Ključ

      Kazić je potom izgubio svijest, a razbojnici su ispreturali sve prostorije u potrazi za novcem. Zbog šoka i zadobivenih povreda, Omer Kazić u prvi mah nije znao da li mu šta nedostaje iz kuće. Kazić, inače austrijski penzioner, potvrdio nam je jučer da mu razbojnici nisu odnijeli ništa iz kuće, budući da on novac drži u banci i uzima samo male sume, jer živi sa suprugom. čak nisu našli ni 200 KM koje je držao u jakni. Napadnut je nakon što im je dao lopatu da navodno razgrnu snijeg oko automobila. Supruga mu tada nije bila u kući. Prepoznao je jednog od napadača iz sela Kamičak, s kojim je u rodbinskim odnosima, a za kojeg je rekao da ga je najviše udarao.
      Odmah po dojavi Policijskoj stanici Ključ, upućene su patrole i obaviještene susjedne policijske stanice na području RS. Zahvaljujući dobroj saradnji s mještanima u MZ Krasulje te drugim dojavama, na šumskom putu u pravcu Mrkonjić-Grada primijećeno je vozilo "škoda fabija" (733-K-466). Patrole policijskih stanica Ribnik i Mrkonjić-Grad blokirale su magistralni put M-15 i oko 11.35 sati u mjestu Dragoraj na području općine Ribnik zaustavile su vozilo, u kojem su bili dvojica muškaraca i dvije žene. Oni su uhapšeni i predati policiji u Ključu. Tužilaštvo USK u Bihaću provest će istragu o ovom krivičnom djelu. U "škodi fabiji" bili su muškarci Z. B. (26) i N. A. (35) te djevojke S. A. (33) i E. N. (24). Spomenuta četvorka je sa područja općine Ključ, nezvanično iz sela Kamičak. Saznajemo da kod njih nije nađeno vatreno oružje, ali je pronađena odjeća koju su koristili prilikom razbojništva.
      Dežurni ljekar u Službi Hitne pomoći Ključ Emil Koljić izjavio je da Omer Kazić ima povredu tjemena na desnoj strani, te ranu koja je zašivena i nekoliko ogrebotina na licu. Radi se o lakšim tjelesnim ozljedama.
      - Imam osam odraslih sinova i četiri unuka u Austriji. Još ih nisam nazvao i ispričao im šta mi se desilo. Ne dao Bog da kome prijetim, ali neka je lopovima Bog na pomoći - kazao je starac, koji se zbog straha za svoju sigurnost nije želio fotografirati.

Autor: M. DEDIć   


   


  J A V N I   K O N K U R S...
Finansiranje projekata
sredstvima budžeta općine Ključ za 2008. godinu
  


 
     Na osnovu člana 52. Statuta općine Ključ – Prečišćeni tekst ( « Službeni glasnik općine Ključ «, broj: 4/06 ) i člana 3. Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava Udruženjima (« Službeni glasnik općine Ključ «, broj: 5/05 ), Općinski načelnik općine Ključ raspisuje

J A V N I   K O N K U R S

     za finansiranje projekata sredstvima budžeta općine Ključ za 2008. godinu. Pravo prijave u okviru registrovane dje- latnosti odnosno programskih ciljeva imaju udruženja ( NVO ) koja su registro- vana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Federacije BiH ( « Sl. novine FBiH «, broj: 45/02 ).
    Uslove za korištenje sredstava iz budžeta općine Ključ, kao i ostale informacije uz ovaj konkurs možete pročitati ako kliknete OVDJE


  

        


  Ključ, 26  mart 2008


Sa vodom dolazi i telefon


     Stanovnici Mjesne zajednice Hu- mići mogu da budu zadovoljni reali- zacijom još jednog posla. Naime, ra- dovi na vodovodu prema Vukovom selu koji su otpočeli polovinom de- cembra prošle godine privedeni su kraju. Donator materijala za ovaj projekat bio je Luteranski svjetski savez, BH Telekom je snosio troško- ve iskopa kanala s tim što će uz vo- dovodne cijevi položiti i telefonski ka- bal, tako da će Vukovo selo uz vodo- vodni dobiti i telefonsko priključak.
     Općina Ključ je u projektu uče- stvovala sa 2600 KM za dodatni ma- terijal. Radove izvodi JP “Ukus“ Ključ
i izvršiće priključak svakog domaćin- stva na vodovodnu mrežu. Mještani će samo snositi troškove pri- ključaka na vodovodnu odnosno na telefonsku mrežu.
     Po okončanju radova čitava MZ će biti prikopčana na gradski vodovod.


Informacije: Općina Ključ


Saopćenje Policijske stanice u Ključu
Gradjani u lovu na lopove
   

     Povodom najnovijih dogadjaja u gradu Po- licijska stanica u Ključu izdala je saopćenje u kojem naglašavaju dobru saradnju sa sta- novništvom u hvatanju osumnjičenih. Naši policajci se posebno zahvaljuju
    "... gradjanima koji su zapazili kretanje putničkog vozila marke Škoda Fabia, crvene boje registarske oznake 733K466 a koje se kretalo šumskim putevima u pravcu Mrkonjić Grada. S istim su upoznate policijske sta- nice Ribnik i Mrkonjić Grad čije su patrole blokirale magistralni put u cilju zaustavljanja pomenutog vozila. Istog dana u Dragoraju policajci iz Ribnika su zaustavile traženo vozilo i 4 lica iz vozila su lišena slobode. Navedena lica su predana Policijskoj stanici Ključ i nad njima je izvršena kriminalistička obrada. O svim preduzetim radnjama i mjerema upoznato je Kantonalno tužilaštvo Bihać.
    Policijska stanica Ključ se zahvaljuje gradjanima koji su svojim informacijama pomogli da se brzo identifikuje vozilo i pravac kretanja te na osnovu toga smo uspješno organizovali potragu za vozilom i lišili slobode četiri osobe u vozilu. Ovom prilikom ističemo dobru saradnju sa policijskim stanicama u Ribniku i Mrkonjić Gradu ",
stoji u saopćenju Policijske stanice Ključ .

Informacije: Radio Ključ   

  


AKCIJA ZA POMOĆ DOMU ZDRAVLJASanitetsko vozilo za bolnicu   Poštovani,
       Obraćamo Vam se sa zamolbom za pomoć pri nabavci prijeko potrebnog sanitetskog vozila za službu hitne medicinske pomoći u Ključu. Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Ključ nije u finansijskoj mogućnosti da osigura potrebna novčana sredstva za nabavku novog sanitetskog vozila hitne pomoći za urgentna stanja bez Vaše pomoći. Naša ustanova posjeduje vozila hitne pomoći koja su prosječne starosti deset godina sa pređenih 250.000 kilometara.


       Stoga Vas molimo za pomoć pri nabavci prijeko potrebnog sanitetskog vozila za hitnu medicinsku pomoć koja će uveliko olakšati naš rad na zadovoljstvo naših pacijenata i sugrađana. Procjenjena vrijednost nabavke saniteta iznosi 75.000 KM.
       Novčana sredstva možete proslijediti koristeći slijedeće upute:
       Our account number in our correspodent bank abroad eg:

56A: SWIFT CODE:STSPAT2G
BANK: STEIERMAERKISHE UND SPARKASSEN AG GRAZ
IBAN: ATI72081500005600028
:57A: SWIFT CODE: ABSBBA22

BANKA: ABS BANKA D.D. SARAJEVO
BRANCH SANSKI MOST
:59: 1990440002000723

Naša adresa:   DOM ZDRAVLJA KLJUČ
Šehićka br. 1
Bosna i Hercegovina - 79 280 KLJUČ
tel/fax: 037 661 120
e-mail : dzkljuc@bih.net.ba


      Unaprijed Vam se zahvaljujemo i želimo puno sreće i poslovnog uspjeha.
      S poštovanjem,

Suad dr. Hadžić  Birmingham, 25  mart 2008


5. Svjetsko prvenstvo
BH DIJASPORE U MALOM NOGOMETU


Prvi predsjednik Fudbalskog saveza BiH Jusuf Pušina predvodi selekciju BiH...... Birmingham domaćin turnira

     Peto svjetsko prvenstvo dijaspore BiH u malom nogometu, u organizaciji Svjetskog saveza dijaspore (SSD) BiH i BH UK Networka, biće održano u Birminghamu (Engleska) od 28. do 30. marta ove godine, saopćio je SSD BiH.
 
Highslide JS
                                       KLIKNI NA SLIKU
Highslide JS
     Svečano izvlačenje parova i večera za učesnike obaviće se u petak, 28. marta, prostorijama Bo- sanske kuće, a takmičenje će se odvijati u dvorani Sports Centre, koja prima oko 1.200 gledalaca.
     Do sada su učešće potvrdile selekcije Bosanca i Hercegovaca iz Norveške, Švedske, Njemačke, En- gleske, Luksemburga, Holandije, Belgije, Švicarske, Austrije, Austra- lije, Velsa, Francuske, Škotske, Slovenije i Republike Irske, defi- nitivno je otkazala selekcija Italije i Danske zbog problema sa vizama za igrače a očekujemo potvrde o dolasku reprenzentacije naših gra- đana iz Hrvatske, Finske i Amerike.
     Tokom prvenstva u Birminghamu će biti odigrana revijalna utakmica između selekcije BiH, koju će predvoditi prvi predsjednik Fudbalskog saveza BiH Jusuf Pušina, i reprezentacije bosanskohercegovačke dijaspore.BHDINFODESK
bhdinfodesk@tiscali.co.uk


 
  Ključ, 23  mart 2008


Tražimo usluge specijalista


     Žene SBiH su pokrenule Građansku inicijativu, na Okruglom stolu održanom 23.01.2008. kojom se od menađžmenta JU Dom zdravlja Ključ: Upravnog odbora i Direktora zahtijeva da obezbjedi sva- kodnevno pružanje usluga ljekara spe- cijalista : pedijatra i ginekologa u cilju zaštite i očuvanja zdravlja djece i žena jer ove 2 oblasti zdravstvene zaštite nisu obuhvaćene u našoj Općini ( 1 dan u sedmici gostuje specijalista ginekolo- gije - što je nedovoljno a pedijatra nema nikako)
     Dana 21.03.2008. smo predale Zahtjev za realizaciju iste sa potpisima 371 građanina sekretarijatu JU "Dom zdravlja Ključ" kao i načelniku Općine Ključ kao nosiocu Izvršne vlasti da se uključi u realizaciju našeg Zahtjeva.
     Također smo napomenule da ukoliko se ne realizuje ovaj zahtjev koristićemo i druga demokratska sredstva kako bi naše žene i naša djeca imala kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.Stranka za Bosnu i Hercegovinu
Žene Stranke za BIH
Predsjedništvo Žena SBiH Ključ
Predsjednica
Enisa Čahut – Kurbegović, prof. 
   Ključ, 20  mart 2008


Nastavak hapšenja

Uhapšeni Marko Adamović i Boško Lukić zbog sumnje da su počinili ratni zločin na području općine Ključ .

 

      Marko Adamović uhapšen je danas u Banjoj Luci, a Boško Lukić u Prijedoru po naredbi Tužilaštva BiH, zbog osnovane sumnje da su kao članovi kriznog štaba općine Ključ početkom rata počinili krivično djelo zločin protiv čovječnosti.
      Hapšenje su izvršili policijski služ- benici Centra za istraživanje ratnih zlo- čina, u saradnji s policijskim službe- nicima Regionalnog ureda Banja Luka Državne agencije za istrage i zaštitu.

Informacije: BHRT   


   


   Ključ, 18  mart 2008


Pomoć porodiljama

Prema zakonskim propisima zaštita materinstva se sprovodi pravom na jednokratnu novčanu pomoć ženi majci.

     Posljednjih godina evidentno je da se broj stanovnika na našoj općini neprestano smanjuje. Da li taj podatak ili nešto drugo uticalo je da Općinsko vijeće općine Ključ podrži prijedlog Općinskog načelnika da se u budžetu za 2008. godinu planiraju sredstva u iznosu od 50.000 KM na ime izuzetne pomoći porodiljama kako bi se obezbjedila njihova materijalna sigurnost u trenutku kad je ona najpotrebnija. Prema važećim zakonskim propisima zaštita materinstva se sprovodi pravom na jednokratnu novčanu pomoć ženi majci van radnog odnosa u iznosu od 100 KM, dok je kod porodilja u radnom odnosu utvrđena novčana naknada za vrijeme trudnoće i porođaja u iznosu od 50% od ostvarenog prosjeka plate u periodu šest mjeseci prije poroda ili 50% prosječne plate privrede kantona.
      Odluka o izuzetnoj pomoći porodiljama ukazuje na dva bitna obilježja lokalne politike općine Ključ: kontinuiranu socijalnu brigu o sugrađanima (a očitovala se u doznačavanju i više sredstava od planiranih na ime jednokratne novčane pomoći za građane općine Ključ) kao i kroz podršku Centru za socijalni rad, vezano za kadrovsko jačanje i djelatnost samog Centra. Sve ovo pokazuje opredjeljenost Općinske vlasti na promoviranje kako ljudskih tako i socijalnih prava, a u skladu sa preuzetim međunarodnim standardima. Odluka o izuzetnoj pomoći porodiljama je na snazi od 1.januara ove godine i do sad je na području općine Ključ realizovano pet zahtjeva.
 

Načelnik u posjeti familiji Mujkanović
     U sklopu provodjenja akcije na- čelnik općine mr. Bajazid Hadžić je 8. februara posjetio mladi bračni par, Aidu i Jasmina Mujkanović , koji su po drugi put postali roditelji. Svrha posjete općinske delegacije bila je uručivanje izuzetne novčane pomoći familiji Mujkanović u iznosu od 500 KM.
     Realizacija ove inicijative Općinskog načelnika je naišla na opće odobravanje i pozitivne reakcije gradjana.

   Ključ, 16  mart 2008


Rekonstrukcija trotoara

Već uveliko se odvijaju radova na rekonstrukciji trotoara u glavnoj ključkoj ulici .

 

      U toku je izvodjenje radova na uredjenju trotoara na relaciji od ulaza u Javno predu- zeće "Rad" do ulaza na autobusku stanicu a radovi se užurbano nastavljaju. Dužina ove dionice trotoara je 188 metara a cijena izvodjenja radova je 14 715 KM. U sklopu ovih radova vrši se uredjenje trotoara u ulici Kulina Bana u dužini od 85 metara i vrijednosti od 2946 KM.
      Glavni investitor ovih radova u našem gradu je Društveni fond za stambeno-komu- nalnu djelatnost i infrastrukturu dok je glavni izvodjač radova firma DOO "Mujezinović".

Rezultati sa fudbalskih terena
Katastrofalan poraz u Donjem Vakufu
  


 


     Naši fudbalski klubovi su u kup takmičenju zabilježili dvije pobjede. NK "Bajer" sa Velagića dobio je utakmicu sa 3:0 zbog toga što se ekipa Nogometnog kluba "Kamenica " iz Bihaća nije pojavila. Sanički "Omladinac" pobijedio je "Brekovicu" rezultatom 3:2.
    U prvenstvenoj utakmici ekipa NK "Ključ" izgubila je visokim rezultatom od "Radnika" iz Donjeg Vakufa. Naši nogometaši su čak pet puta morali vaditi loptu iz svoje mreže.    

  


Informacije: Radio Ključ      Ključ, 14  mart 2008


Nastavak radova na Tabor kuli

 

      Radovi na sanaciji - izgradnji Tabor kule koji su otpočeli u oktobru prošle godine ponovo su pokrenuti. U decembru prošle godine došlo je do obustave radova usljed vremenskih nepogoda i do tada urađen su stropne konstrukcije na zidanom djelu Kule Starog grada, i otpočele aktivnosti na daljnjoj sanaciji-izgradnji Kule.
      U ovom periodu urađena je stropna konstrukcija vidikovca, kao i terasa istog, a u toku su pripreme za izradu krovne konstrukcije i pokrova Kule.

Informacije: Općina Ključ   
VAŠ KOMENTAR NA TEKST :


U interesu gradjana

      Svaki dan čitam vijesti iz Ključa, svega ima, svašta se piše a vi sve to objavite.. Meni nije jasno kako možete... Ovo što pišu partije i ove i one nije ništa nego reklama. Sve se ove partije svode na isto... jedno obično s.... koje ovaj jadni narod vuče za nos od izbora do izbora. Sve se radi samo da se dočepaju fotelja. Da ni ova partija nije ništa bolja od ostalih kad je nadje na vlasti evo šta sam pročitao danas u novinama...
       "Čak pet ministarstava u Vladi Federacije BiH prošle godine nije ostvarilo ni jedan posto svog programa rada, navodi se u analizi koju je pripremio Centar civilnih inicijativa (CCI) u okviru svog programa monitoringa. Uvjerljivo najlošije stanje je u ministarstvima koje vode kadrovi Harisa Silajdžića, odnosno Stranke za BiH. Ministarstva obrazovanja i zdravstva, koje vode Meliha Alić i Safet Omerović, nisu ispunili ni jednu stavku iz svoga programa, a ništa bolje stanje nije ni u Ministarstvu kulture i sporta, kojem je na čelu njihov stranački kolega Gavrilo Grahovac".
      Hajde sad recite nešto na ovo. Ili nemate teksta. Malo mi je smješna ona rečenica u kojoj Stranka za BiH općine Ključ poziva sve političke snage u našoj općini da se pored borbe za svoje lične interese uključe u borbu za interese gradjana u općini u kojoj žive. Ako sam ja to dobro protabirio to znači da se oni zalažu da se malko počne raditi i za ovaj narod. Pa nije valjda njiha narod birao da rade samo za sebe. Većina izmedju rada za svoj džep i rada za narod izabere ovo prvo. Pa zar nije tako. Ja znam njih više u Ključu koji su se dobro oparili baveći se politikom u Ključu. A koliko je takvih u Bosni? Ako je tako onda im ni ne trebaju izbori. Kad te muze nije bitno ko je taj.
      Ma znam ja neke iz ove partije i znam da nisu svi tako loši i da se neki bore za Bosnu... ali me brate živciraju ovi tekstovi. Pozdrav za sve Ključane a posebni sellami za moje jarane. Spremajte ražanj, stižem u junu.

Adil - St. Paul, MN, USA

      Napominjemo da je gornji tekst, zbog dužine i neprikladnih riječi, bitno skraćen i preradjen za objavljivanje. Nadamo se da nam g. Adil neće zamjeriti jer je smisao njegovog teksta sačuvana.                                                                                                        Administrator


Potreban veći školski prostor

     Potreba za dodatnim školskim prostorom u našem gradu je više nego vidljiva. U tom smislu, Općinski načelnik mr. Bajazid Hadžić se, prošlog mjeseca, sastao sa Kantonalnim ministrom obrazovanja, nauke, kulture i sporta gospodinom Amirom

 
Sastanak kod načelnika

Hadžićem kao i sa direktorima odgojno obrazovnih ustanova sa područja naše općine.
     Tema sastanka je bilo rješavanje statusa nedovršenog školskog objekta u Rejzovićima na kojem je Općinski načelnik insistirao što usmeno, što pismeno već nekoliko puta. Potreba za dodatnim školskim prostorom je evidentna jer OŠ Ključ za potrebe izvođenja jednog dijela nastave koristi objekte Dječijeg vrtića i Mješovite srednje škole, a ni Muzička škola nema prostora za rad u školskim objektima. U prilog ovome ide i reforma obrazovanja koja predviđa odvijanje nastave u jednoj smjeni što iziskuje povećanje školskog prostora. Na sastanku je usaglašeno da je dodatni školski prostor potreban, i da će se pokrenuti aktivnosti za sanaciju odnosno dovršenje započetog projekta što je i Ministar obećao.

Informacije: Općina Ključ


Obavjest Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice

Drugi kongres bosanskohercegovačkih
naučnika iz zemlje i svijeta
  


     Zadovoljstvo nam je i čast obavijestiti Vas da će se Drugi kongres bosansko-hercegovačkih naučnika iz zemlje i svijeta održati u Sarajevu u periodu od 28. avgusta do 1. septembra 2008. godine.
     Ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane bosanskohercegovačke naučnike i istraživače, iz zemlje i inostranstva da se prijave za učešće na Drugom kongresu i izvrše predregistraciju na zvaničnoj stranici Ministarstva obrazovanja i nauke: http://portal.monks.ba/kongres, putem formulara za on-line registraciju najkasnije do 30. aprila 2008. godine, a za sva dodatna pitanja možete se obratiti putem maila: kongres@monks.ba. Organizatori ove značajne manifestacije su Vlada Kantona Sarajevo-Ministarstvo obrazovanja i nauke i Univerzitet u Sarajevu, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH. Više informacija potražite na našem site

Ministar: Mr. Safet Kešo    

  

  REKLI SU...
Bosanska Krajina
ne smije ostati izolirana
  


     Zastupnik u Državnom parlamentu Sadik Bahtić reagirao je na plan o izgradnji cesta Vlade FBiH zahtijevajući da se u njega uvrsti i bolje povezivanje Unsko-sanskog kantona i Bosanske Krajine sa Sarajevom i drugim dijelovima BiH. Bahtić ističe da je u dva navrata tražio od državnog ministra prometa i komunikacija da se izjasni o putnoj povezanosti Krajine sa ostalim dijelovima BiH.
 
Sadik Bahtić
     - Dobro je što Vlada FBiH planira graditi ceste i autoceste, ali se ne smije USK ostaviti izoliranim i sa lošom putnom komunikacijom. Nije loše da se Bihać bolje poveže sa granicom prema Hrvatskoj, kako je planirano, ali je još važnije da se bolje poveže sa Sarajevom - kaže Bahtić.
     On ističe da po objavljivanju detalja plana Vlade FBiH, stalno dobiva reakcije građana USK koji "ne žele da ostanu izostavljeni iz razvojnih planova, niti cestovno izolirani".
     - Hoćemo da se u plan među prioritete stavi obnova ceste i izgradnja treće trake na putu od Bihaća do Ključa, te da se brza cesta od Lašvanske petlje do Donjeg Vakufa produži i do Jajca. Ostatak puta koji ide kroz RS bi onda trebali dogovoriti sa vlastima tog entiteta - navodi Bahtić.
     Bahtić ističe kako, s obzirom na to da se Vlada FBiH nada kako će najveći dio sredstava za izgradnju dobiti od privatizacije telekoma, ova kompanija dio svog profita ubire i u USK, te da i taj dio BiH treba imati koristi od privatizacije.

  

        


   Ključ, 11  mart 2008


Potvrđena optužnica

Sud BiH potvrdio optužnicu protiv Vinka Kondića koji se nalazi u pritvoru a u roku od 15 dana trebao bi se izjasniti o krivnji .


     Sud BiH je potvrdio optužnicu protiv Vinka Kondića zbog organizo- vanja grupe ljudi i podstrekavanja na učinjenje krivičnog djela genocida, te zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina na području naše općine.
 

     U 22 tačke optužnica Kondića tereti da je imao jednu od "vodećih uloga u provođenju udruženog zločinačkog poduhvata", te da je "planirao, pripremio, pokrenuo, naredio i počinio ili propustio da poduzme nužne mjere da spriječi ili kazni činjenje krivičnih djela”.
     "Realizacija zajedničkog udruženog zločinačkog poduhvata započela je preuzimanjem vlasti od srpskih snaga u selima i naseljima na području općine Ključ, a nastavljena protivpravnim hap- šenjem, zatvaranjem civila, njihovim premla- ćivanjem, mučenjem, zatvaranjem u nehumanim uslovima, prisilnim premještanjem i deportacijom iz njihovih domova", navodi se u optužnici.
     Cilj udruženog zločinačkog poduhvata, prema navodima optužnice, bile su "realizacija i primjena strateškog plana Srpske demokratske stranke (SDS) koji se ogledao u stvaranju teritorija sa kojeg bi bili "eliminisani i trajno prisilno uklonjeni Bošnjaci i Hrvati".
     Prema navodima optužnice, Kondić je u udruženom zločinačkom poduhvatu učestvovao kao "saučesnik, pomagač i podstrekač", a 1991. godine pomagao je u ilegalnom naoružavanju i organizovanju "srpskog naroda s ciljem odbrane od Bošnjaka i Hrvata".      Tužilaštvo smatra da je Kondić "svjesno učestvovao u sistemu zlostavljanja", jer je znao za postojanje logora i zatočeničkih centara na području Ključa, kao i za sistematska ubistva, maltretiranja i deportacije nesrpskog stanovništva, ali da nije učinio ništa da spriječi ili zaustavi zlostavljanja, te da kazni počinioce. Pod Kondićevom komandom, u vrijeme dok je bio načelnik SJB Ključ, policija je učestvovala u hapšenju, ispitivanju, psihičkom i fizičkom zlostavljanju, te zatvaranju osoba nesrpske nacionalnosti u logore na području tog grada. Od 27. maja do kraja avgusta 1992. godine bošnjačko stanovništvo sa područja Ključa, Sanice, Krasulja, Ramića, Prhova, Velagića i drugih sela i naselja odvođeno je i zatvarano u prostorije osnovne škole u Sanici i Osnovne škole "Nikola Mačkić” u Ključu, te u SJB Ključ, bivšu željezničku stanicu u Sanici, kao i fudbalski stadion u Ključu i tvornicu mašina u Halinovskom Vrelu, gdje su vršena ispitivanja i zlostavljanja civila, navodi se u optužnici.
     Dodaje se da je 10. jula 1992. godine vojska potpomognuta policijom izvršila hapšenje muškaraca iz sela i zaselaka općine Ključ i njihovo zatvaranje u osnovnu školu u Donjim Biljanima, a nakon ispitivanja zatočenici su izvođeni i ubijani. Tom prilikom ubijeno je "najmanje 219” osoba, navodi se u optužnici. Tijela ubijenih osoba sa područja Ključa pronađena su u masovnim grobnicama "Bunarevi 1", "Zableće”, "Vučije poljane", "Crvena zemlja”" i "Lanište 1".
     Prema postojećim zakonskim propisima, Kondić, koji se nalazi u pritvoru, u roku od 15 dana trebao bi se izjasniti o krivnji.

ONASA   


Zakletva - radi forme ?! 

      Nedavno sam u Biltenu Općine Ključ našao jedan tekst u kojem se govorilo o potpisivanje Zakletve vjernosti njenih službenika. Naime, u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o jedinstvenim kriterijima, pravilima i postupku imeno- vanja i postavljanja državnog službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine pred Općinskim načelnikom općine Ključ, 12 državnih slu- žbenika Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Ključ svečano je potpisalo Zakletvu vjernosti i tim činom zvanično preuzeli dužnosti državnog službenika.
      U toj Zakletvi vjernosti oni su se obavezali, citiram, da će u svom radu poštivati Ustav Bosne i Hercegovine, Ustav Federacije BiH, zakone i druge propise Države BiH i Federacije BiH, vrijednosti međunarodnog prava, štititi ljudska prava i slobode, da će savjesno, odgovorno i profesionalno izvršavati zadatke predviđene opisom radnog mjesta, da će u svom radu izbjegavati djelatnosti i propuste koji su nespojivi sa dužnostima državnog službenika, te štititi i brinuti se o ravnopravnosti i pravima svih naroda i građana Bosne i Hercegovine.
      U prilogu se dalje navodi da ce nakon ovoga raspisati javni natječaj za još devet državnih službenika u skladu s Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Ključ čija su radna mjesta upražnjena.
 
Polaganje zakletve službenika
      Hmmmm. Prateći ovih nekoliko godina problema- tiku na nivou naše općine i probleme sa kojima se susretao Općinski načelnik pokušavajući da na sve na- čine smanji birokratski apa- rat , ova posljednja konsta- tacija mi nimalo nije jasna. I pored toga što se nije sprovela sistematizacija i smanjila glomazna i neefikasna općinska administracija u ovoj informaciji se govori o natječaju za još devet državnih službenika. Da li u ovom svemu ja nešto nisam dobro razumio ili...
      Drugo. Slušam, prije dva-tri dana, emisiju Radio Ključa o mjesnim zajednicama, bolje rečeno samo njen kraj i... U toj emisiji, (mislim da je gost bio predsjednik Mjesne zajednice Humići) gost emisije jasno i glasno reče kako oni u svom radu ne mogu nikako da uspostave komunikaciju sa Općinskim službama. Na sve njihove dosadašnje zahtjeve i upite do dana današnjeg nisu dobili NIJEDAN odgovor. U nastojanju da "poguraju stvari" kontaktirali su nadležne u općinskim službama i dobili začudjujući odgovor: Da oni nisu uopšte dobili njihov zahtjev !?. Prošto nevjerovatno da nijedna Općinska služba nije dobila nijedan od zahtjeva MZ. Pa gdje su to Humići... u Australiji, Nepalu ili na Antarktiku. Ne bi me začudilo kad bi, za sav taj metež optužili poštara koji je negdje zaturio koverte iz Humića.
 

     Znam da je, za pojedine državne službenike, bilo obavezno polaganje zakletve ali iskreno rečeno, nisam znao i da za "obične". U prvom trenutku sam to prihvatio sa odobravanjem u nadi da će se i ti službenici time što se zakunu "da će savjesno, odgovorno i profesionalno izvrša- vati zadatke" na zadovoljstvo gradjana koji ih plaćaju. Poslije saznanja da se, i tako velika administracija uvećava novim službenicima, moje zadovoljstvo je splahnulo. Kako tek reagovati na tvrdnje predsjenika MZ Humići da nemaju kontakt sa Općinom čiji su sastavni dio... Znači li to da nismo daleko odmakli od poznatih odgovora općinskih službenika - "Dodjite sutra".
      Zato, smatram, da ukoliko je stanje ovakvo kao što je napisano u gornjem tekstu, ceremonija potpisivanja Zakletve vjernosti službenika potpuno nepotrebna i suvišna jer se istom ne mijenja suština - sve ostaje po starom, nažalost.

Komentar :   Sulejman Filipović - CuniAko i vi imate komentar na ovu temu pošaljite ga na naš  MAIL


   Ključ, 5  mart 2008


Otvaranje Centra za razvoj


 

     Danas će se u staroj zgradi Gim- nazije otvoriti Centar za lokalni razvoj. Ovaj Centar u našoj općini usposta- vljen je još 16. oktobra prošle godine kada su u našem gradu boravili predstavnici Švedske Vlade. Tom prili- kom oni su u svrhu opremanja ovog Centra uložili 15 000 KM.
    Ceremonija otvaranja Centra za lokalni razvoj planirana je za 13 sati.
Saopćenje za javnost Stranke za Bosnu i Hercegovinu
Općinski savjet KljučU interesu gradjana    Kao stranka koja ne učestvuje u vlasti Kantona i naše općine, uslovi za djelovanje Stranke za Bosnu i Hercegovinu su krajnje otežani. Naši prijedlozi i inicijative ne dobivaju podršku onih koji drže vlast čak i kada su ti prijedlozi korisni za sve gradjane.
 
Senad Kananović
     Medjutim i pored te nepovoljne pozicije mi postižemo uspjehe u svom radu. Konkretno, želimo da saopštimo javnosti da je ova stranka, zahvaljujući svom poslaniku u Skupštini Unsko-sanskog kan- tona, gospodinu Senadu Kanano- viću uspjela da u Program rada Skupštine USK za 2008 godinu uvrsti i donošenje Zakona o nera- zvijenim opcinama. Ovo je veliki uspjeh. Po prvi put jednim zakonom biće definisan status i prava nerazvijenih općina, medju kojim je nažalost i naša općina. Sudbina nerazvijenih općina zavisila je od trenutne volje i stanja politike na Kantonu.
     Stranka za Bosnu i Hercegovinu općine Ključ poziva sve političke snage u našoj općini da se pored borbe za svoje lične interese uključe u borbu za interese gradjana u općini u kojoj žive.


   Ključ, 5  mart 2008


Optužnica za Vinka Kondića

Po nalogu Tužilaštva BiH, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu, su u Bijeljini uhapsili Vinka Kondića.


 

     Posebni odjel za ratne zločine Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv Vinka Kondića (1953). Optuženi se tereti za krivično djelo zločin protiv čovječnosti kao i za organiziranje grupe ljudi i podstrekavanje na učinjenje krivičnih djela ratnog zločina. Optuženi se, između ostalog, tereti da je u periodu od početka maja do decembra 1992. godine svojim radnjama sudjelovao u pripremi, organiziranju i izvršenju širokog, sistematskog i rasprostranjenog napada usmjerenog protiv civilnog stanovništva bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na području opštine Ključ.
     Optuženi Vinko Kondić u 22 tačke optužnice tereti se da je počinio krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. KZ BiH, koji se odnosi na progon, ubistva, istrebljenje, deportaciju ili prisilno preseljenje stanovništva, protivpravno zatvaranje ili oduzimanje slobode, mučenje, prisilni nestanak osoba i druga nečovječna djela slične prirode - organiziranje grupe ljudi i podstrekavanje na učinjenje krivičnih djela ratnog zločina.
    Po nalogu tužioca Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH, u decembru prosle godine, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu - SIPA, su u Bijeljini lišili slobode Vinka Kondića a bio je u pritvotu i pod istragom Tužilaštva BiH sve dok nad njim juče nije podignuta optužnica.
     Vinko Kondić, u poslijednje vrijeme, bavio se advokaturom a branio je one koji su, isto tako, počinili ratne zločine u logorima Manjača, Omarska i Keraterm. Posljednji branjenik bio mu je Momčilo Grubar, optužen za ista krivična djela.
    Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.
Žalba na presudu
 


 

    Apelaciono vijeće Suda BiH primilo je i danas raspravlja o žalbi na presudu Marka Samardžije koji je u novembru prošle godine osudjen na 26 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti počinjene u Sanici i Biljanima. Osudjen je za saučesništvo u ubistvu većeg broja svojih komšija u 1992 godini.
     Apelaciono vijeće je već ranije donijelo odluku kojom se djelimično uvažavaju njegove primjedbe kao i primjedbe njegovog branioca.

 
  Ključ, 2  mart 2008


Za muziku bolji uslovi

Svi zainteresovani su se složili u tome da se Isturenom odjeljenju u Ključu moraju obezbjediti optimalni uslovi za rad.


     Dobro je poznato koliko problema ima u obrazovnom sistemu počevši od slabog materijalnog statusa prosvjetnih radnika , hroničnog nedostatka prostora za normalno održavanje nastavnih i drugih aktivnosti, slabe opremljenosti škola za nastavni proces... U tom svemu nije nikakva iznimka ni JU "Umjetnička škola" Bihać koja u našem gradu ima istureno odjeljenje Osnovne muzičke škole.
 

     U nastojanju da se nagomilani problemi riješe ili što je moguće više ublaže, nedavno je načelnik općine Ključ mr. Bajazid Hadžić održao je sastanak kome su prisustvovali: predstavnik Kan- tonalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta gosp. Edin Mašić, direktorica JU "Umjetnička škola" Bihać, gđa. Karmela Hamzić, direktor JU "Centar za kulturu i obrazovanje" Ključ i pomoćnik Općinskog načelnika za društvene djelatnosti i opću upravu.
     Tema sastanka bili su problemi Isturenog odjeljenja Osnovne muzičke škole iz Bihaća, a koje koristi prostor i instrumente JU-e "Centar za kulturu i obrazovanje". Na sastanku je zaključeno da se Isturenom odjeljenju u Ključu moraju obezbjediti optimalni uslovi za rad. U tom smislu, troškove potrošnje električne energije snosiće JU "Umjetnička škola" iz Bihaća, a troškove održavanja prostora snosiće općina. Također je dogovoreno da će općina i Kantonalno ministarstvo iznaći načina da se Istureno odjeljenje snabdije i sa neophodnim muzičkim instrumentima koji su neki minimum za normalno odvijanje nastavnog procesa u ovoj maloj obrazovnoj ustanovi.

Informacije: Općina Ključ Svim Bosancima i Hercegovcima, kao i svim građanima
i ljudima dobre volje u zemlji i širom svijeta,
koji Bosnu i Hercegovinu vole i u srcu nose,
čestitamo 1. mart, Dan nezavisnosti
jedine nam domovine.

 
DA BI SE VRATITLI OPET NA ARHIVU KLIKNITE OVDJE

 

Copyright by Filips Web Design & Ključ Info Team - 2004.         -->        All rights reserved.    Powered by freebih.com network